​What is coming up?

​Join LCL in our next events


OUR FLAGSHIP

JOIN THE ONLINE

LEADERSHIP COACHING PROGRAM

[Online - English] December Event: BOUNCEBACKABILITY
When
Dec 15, 2021, 6:00 PM – 7:30 PM GMT+7
Where
Sự kiện trực tuyến
 • CHƯƠNG TRÌNH KHAI VẤN LÃNH ĐẠO LEADERSHIP COACHING PROGRAM 
  May 27, 8:00 AM – May 29, 8:00 PM
  Quận 1, 19-23 Lam Son Square, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
  This is a offline Leadership & Coaching workshop designed especially for leaders, managers, directors, and entrepreneurs & coaches. LEADERSHIP COACHING PROGRAM where leaders can stretch greater potentials, grow beyond comfort zones and bring out the best in themselves and others. Training schedule:
 • [Tiếng Việt] EQ GYM | Tháng 8-10/2021
  Tháng 8-10/2021
  Grow Arena
  EQ Gym là chương trình 12 tuần thực hành và phát triển trí tuệ cảm xúc (EQ/EI) dành cho người mới bắt đầu. Các thành viên tham gia EQ Gym hướng đến cuộc sống được phong phú hơn, gia tăng hiệu quả công việc, cải thiện chất lượng cuộc sống, làm đẹp và sâu sắc hơn các mối quan hệ khi hiểu rõ bản thân.

Community Exclusive

​Monthly Calendar

May 2022